PERSONUPPGIFTS-& INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 2024-03-16

Det är viktigt för oss att skydda och respektera integriteten för våra medlemmar och de företag, samt deras företrädare, som har interaktion med oss.

Därför sparar och behandlar vi personuppgifter om dig

För att förbättra användarupplevelsen av våra tjänster och digitala plattform, samt för att kunna svara på frågor genom vår kundservice.
För att uppfylla våra lagliga förpliktelser, myndighetsföreskrifter och förordningar.
För att effektivt genomföra kreditbedömningar (detta gäller företag).
För att analysera insamlad data och förstå marknadstrender.
För att utveckla och förbättra vår marknadsföring och våra tjänster.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra digitala kanaler när en person begär kontakt, registrerar sig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via e-post. Vi kan även samla in personuppgifter via andra icke-digitala kanaler, till exempel telefon- eller fysiska möten. Dessutom kan vi erhålla personuppgifter från marknadsföringspartners, offentliga databaser, sociala medier, kreditupplysningsföretag och andra samarbetspartners.

För företag samlar vi in information vid och i samband med beställningar. Vi samlar in uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-post, organisationsnummer, eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, samt annan finansiell information om företaget och dess företrädare.

För privatpersoner samlar vi in information vid medlemsregistrering eller senare på ‘Mina sidor’. Det kan inkludera personnummer, adress, e-post, telefonnummer, namn på barn och deras personnummer.

Användning av insamlade personuppgifter

Vi använder personuppgifter för intern administration, avtalsfullgörande, marknadsföring, säkerhet, förbättring av våra tjänster, kundservice, identitetsverifiering och för kundkännedom.

För marknadsföring och personliggjorda erbjudanden

Vi behandlar IP-adresser och data från cookies, och liknande, för att visa våra produkter och erbjudanden. Detta på vår webbplats och genom samarbetspartners.

För att erbjuda en anpassad upplevelse

Vi behandlar IP-adresser och data från cookies, och liknande, för att kunna rikta relevanta visningar och rekommendationer på vår webbplats.

För att förstå besökares beteenden

Vi använder en anonym tjänst för att samla in information om besökares beteenden på vår webbplats, så som musklick och besökstider, detta för att förbättra användarupplevelsen.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändringar eller förstörelse.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i integritetspolicyn och för att uppfylla lagliga krav.

Delning av personuppgifter med tredje part

Vi delar personuppgifter med samarbetspartners för marknadsföring, med kreditupplysningsföretag (gäller företag) och relevanta leverantörer för att tillhandahålla tjänster.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på rättsliga förpliktelser eller avtal mellan Kollektivkraft AB och avtalsparter.

Rättigheter

Du har rätt att invända mot marknadsföring samt begära tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter. Klagomål kan lämnas till Datainspektionen.

Begränsning av integritetspolicyn

Integritetspolicyn gäller inte hantering av personuppgifter via tredjepart, som Kollektivkraft AB inte äger eller kontrollerar, eller för personer utan avtal eller anställning hos Kollektivkraft AB.